Selecteer een pagina

AEB Amsterdam

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) is een afvalverwerkingsbedrijf en verwerkt afval uit Amsterdam en uit de regio. AEB heeft de beschikking over twee afvalverbrandingsinstallaties in het Westelijk Havengebied. Voor ca. 400 medewerkers is nieuwe (multinorm) bedrijfskleding ontworpen en Europees aanbesteed. Buro PAST werd aangesteld als adviseur gedurende deze aanbesteding.

Werkzaamheden

 • Markt- en producentenanalyse ten behoeve van het inkoopplan.
 • In kaart brengen van de wensen en eisen door interviews met leden van de kledingcommissie.
 • Het selecteren van een ontwerper en het opstellen van een ontwerpbriefing t.b.v. de nieuwe multi- norm bedrijfskleding.
 • Samenstellen en schrijven van het programma van eisen.
 • Samenstellen en schrijven van de gunningsleidraad, inclusief gunningscriteria.
 • Bijwonen van projectgroep bijeenkomsten en andere overleggen, waarbij we input leverden ten aanzien van de aanpak en materiedeskundigheid.
 • Beoordelen van de inschrijvingen op vakinhoudelijk gebied, in samenwerking met de afdelingen Inkoop en Facilitair.

  “Het was fijn samenwerken met Daan van Buro PAST. Zijn adviezen waren zinvol en zijn input had echt een toegevoegde waarde. Het eindproduct is succesvolle co-creatie; een samenwerking die zeker voor herhaling vatbaar is.”
  Sr. Medewerker Afdeling Faciliteiten| Team Diensten

   

  Facts

  • 400 bedrijfskledingdragers
  • Open Europese aanbesteding
  • Multi-norm bedrijfskleding
  • Speciaal ontwerp AEB