Selecteer een pagina

Bedrijfskleding evaluatie

Evaluatie medewerkers | Evaluatie proces

Weet wat er speelt bij uw medewerkers op het gebied van bedrijfskleding! Een evaluatie is één van de kritische succesfactoren die bepalend is bij het wel of niet slagen van een nieuwe bedrijfskledinglijn…

Lees meer

Kledingbeleid & reglement

Kledingbeleid & reglement

Een kledingbeleid bespaart u een hoop onrust en discussie, én borgt het beleid van uw organisatie. Wij bieden bestaande formats die als basis kunnen dienen voor uw beleid…

Lees meer

Programma van Eisen

Programma van eisen | Risico inventarisatie & evaluatie

Het programma van eisen is een nauwkeurige omschrijving van wat van de bedrijfskledingleverancier wordt verwacht. Wij stellen het programma van eisen op, in samenwerking met u…

Lees meer

Bedrijfskleding ontwerp

Ontwerpselectie | Inspiratiesessie | Ontwerpbriefing

Kiest u voor standaard werkkleding waarin uw huisstijl wordt doorgevoerd of gaat u voor een speciaal design? Uw ambitieniveau en tijdsplanning spelen een cruciale rol bij deze keuze…

Lees meer

Samples & draagproef

Samples o.b.v. ontwerp | Draagproef

Laat u zelf voorafgaand aan de aanbesteding of offerteaanvraag de samples produceren in een atelier? Of laat u dat doen door de leveranciers die zich inschrijven voor de aanbesteding of offerteaanvraag…

Lees meer

Bedrijfskleding inkoop

Europese aanbesteding | Leverancierselectie

Buro PAST participeert in projectorganisaties voor Europese aanbestedingen. Daarbij gaat het voornamelijk om de inhoudelijke kant van de aanbesteding…

Lees meer

Bedrijfskleding implementatie

Implementatiebegeleiding | Communicatie

Het totale projectmanagement voor de inkoop en implementatie van uw nieuwe bedrijfskleding is aan ons toevertrouwd. Uw situatie bepaalt altijd de ideale teamsamenstelling…

Lees meer

Beheer & Management

Mensen, processen & middelen

Door automatisering en standaardisering kunt u processen sneller, eenvoudiger en efficiënter maken. Dit levert tijd en geld op en geeft u meer grip op uw bedrijfskleding…

Lees meer