Selecteer een pagina

Programma van Eisen & gunningwensen

Inhoud & advies

Het programma van eisen is een nauwkeurige, functionele en objectieve omschrijving van wat van de bedrijfskledingleverancier wordt verwacht. Wij stellen het programma van eisen op, in samenwerking met u. We omschrijven de productspecificaties, zoals pasvorm, (circulair) materiaal, veiligheidsnorm, etc, maar ook de eisen ten aanzien van de te leveren dienstverlening, duurzaamheid, bestelmodule, logistiek en certificering.

Ook geven wij advies om valkuilen te voorkomen, zoals te grote voorraden bedrijfskleding, slechte maatvoering of kleding die niet voldoet aan de fiscale of beschermingseisen.

Naast het programma van eisen stellen wij ook de gunningswensen en beoordelingsmethodiek voor u op en geven advies. Wij kennen de bedrijfskledingmarkt en weten de juiste vragen te stellen om uw doelstellingen te realiseren.

Beoordeling

Buro PAST helpt en adviseert bij de beoordeling van de ingediende offertes en samples (voorbeelden van artikelen). Hierbij gaat het niet enkel om de visuele kant van de artikelen, maar ook beoordelen we zaken als maatvoering, model, materiaal, normering en afwerking.