Selecteer een pagina

Programma van Eisen & risico inventarisatie

Inhoud & advies

Het programma van eisen is een nauwkeurige omschrijving van wat van de bedrijfskledingleverancier wordt verwacht. Wij stellen het programma van eisen op, in samenwerking met u. We omschrijven de productspecificaties en normen voor bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en schoeisel, maar ook de eisen en wensen ten aanzien van de te leveren dienstverlening, organisatie en certificering. Daarbij valt te denken aan ISO, Fair Wear of en Ökotex.

Ook geven wij advies om valkuilen te voorkomen, zoals te grote voorraden bedrijfskleding, slechte maatvoering of kleding die niet voldoet aan de fiscale of beschermingseisen.

Beoordeling

Buro PAST helpt en adviseert bij de beoordeling van de ingediende offertes en samples. Hierbij gaat het niet enkel om de visuele kant van de kleding, maar ook toetsen we zaken als maatvoering, model, materiaal, normering en afwerking.

Risico-inventarisatie en evaluatie

Vindt u het lastig om te bepalen welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en/of bedrijfskleding u uit veiligheidsoogpunt moet inzetten? Buro PAST adviseert door middel van de risico inventarisatie & evaluatie (RI&E).

Een specialist bezoekt uw locatie om de risico’s van de werkplekken in kaart te brengen. Vervolgens ontvangt u advies over welke beschermingsmiddelen en bedrijfskleding (normeringen) u dient te gebruiken.