Selecteer een pagina

Bedrijfskleding inkoop

Europese aanbesteden bedrijfskleding

Buro PAST participeert in projectorganisaties voor Europese aanbestedingen. Daarbij gaat het voornamelijk om de inhoudelijke kant van de aanbesteding; denk aan de te gebruiken materialen, duurzaamheid, normering, onderhoudsgevoeligheid en uitstraling. Daarnaast bieden wij toegevoegde waarde en expertise wat betreft marktprijzen, garanties, aansprakelijkheid en voorwaarden.

Daarnaast zijn de verschillende aanbestedingsprocedures bij ons bekend en adviseren wij bij het samenstellen van de aanbestedingsdocumenten.

Leverancierselectie bedrijfskleding

Ook aan niet-Europese aanbestedingen kan Buro PAST een bijdrage leveren, wanneer het gaat om de selectie van een leverancier. Wij kennen de markt door en door en kunnen op basis van uw wensen en eisen een longlist van leveranciers bij u aanleveren. Samen met u bekijken we welke leverancier het best bij u past.