Selecteer een pagina

Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg is een moderne, vernieuwende organisatie met een breed takenpakket. Voor 18 verschillende afdelingen is een Europese aanbesteding voor veiligheidskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, schoeisel en representatieve bedrijfskleding uitgevoerd. Het duurzaamheidsaspect was bij deze aanbesteding van groot belang.

Werkzaamheden

 • Projectleider voor de uitvoering van de Europese aanbesteding.
 • In kaart brengen van de wensen en eisen voor alle bedrijfskledingdragers.
 • Inventarisatie van de bedrijfskledingorganisatie.
 • Schrijven van specificaties voor het programma van eisen.
 • Het opstellen van duurzaamheidseisen en wensen in samenwerking met de duurzaamheidsadviseur van de gemeente.
 • Het opstellen van de gunningsleidraad en gunningscriteria.
 • Voorzitter van de projectgroep bijeenkomsten of andere overleggen.
 • Beoordelen van de inschrijvingen op vakinhoudelijk gebied, in samenwerking met de afdelingen Facilitair en Juridische zaken.
 • Verzorgen van de implementatie van het nieuwe contract en overdracht naar contractmanager.

“Het was fijn samenwerken met Daan van Buro PAST. Zijn adviezen waren zinvol en zijn input had echt een toegevoegde waarde. Het eindproduct is succesvolle co-creatie; een samenwerking die zeker voor herhaling vatbaar is.”
Sr. Medewerker Afdeling Faciliteiten| Team Diensten

 

Facts

 • 500 bedrijfskledingdragers
 • Open Europese aanbesteding
 • Veiligheids-, BOA, en representatieve bedrijfskleding
 • PBM en schoeisel
 • Standaard ontwerp