Selecteer een pagina

Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg is een moderne, vernieuwende organisatie met een breed takenpakket. Voor 18 verschillende afdelingen is een Europese aanbesteding voor veiligheidskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, schoeisel en representatieve bedrijfskleding uitgevoerd. Het duurzaamheidsaspect was bij deze aanbesteding van groot belang.

Werkzaamheden

 • Projectleider voor de Europese aanbesteding.
 • In kaart brengen van de wensen en eisen voor de nieuwe bedrijfskleding met leden van de kledingcommissie.
 • Inventarisatie van de bedrijfskledingorganisatie met betrekking tot bestellen, logistiek, distributie, vermaak, reparatie en duurzame verwerking van versleten bedrijfskleding.
 • Opstellen en schrijven van het programma van eisen, (circulaire) artikelspecificaties en selectiecriteria.
 • Opstellen en schrijven van de gunningsleidraad en beoordelingsmethodiek.
 • Beoordelen van de inschrijvingen op vakinhoudelijk gebied, in samenwerking met de afdelingen Facilitair en Inkoop zaken.
 • Verzorgen van de implementatie van het nieuwe contract en overdracht naar contractmanager.

“Het was fijn samenwerken met Daan van Buro PAST. Zijn adviezen waren zinvol en zijn input had echt een toegevoegde waarde. Het eindproduct is succesvolle co-creatie; een samenwerking die zeker voor herhaling vatbaar is.”
Sr. Medewerker Afdeling Faciliteiten| Team Diensten

 

Facts

 • 500 bedrijfskledingdragers
 • Open Europese aanbesteding
 • Veiligheids-, BOA, en representatieve bedrijfskleding
 • PBM en schoeisel
 • Standaard ontwerp