Selecteer een pagina

Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg is een moderne, vernieuwende organisatie met een breed takenpakket. Voor 22 verschillende afdelingen is een Europese aanbesteding voor veiligheidskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, schoeisel en representatieve bedrijfskleding uitgevoerd. Het duurzaamheidsaspect was bij deze aanbesteding van groot belang.

Werkzaamheden

 • In kaart brengen van de wensen en eisen voor alle bedrijfskledingdragers door middel van een online enquête.
 • Inventarisatie van de bedrijfskledingorganisatie.
 • Schrijven van specificaties voor het programma van eisen.
 • Geven van advies bij het opstellen van de gunningsleidraad en gunningscriteria.
 • Bijwonen van de projectgroep bijeenkomsten of andere overleggen, input leveren ten aanzien van de aanpak en inzet van onze materiedeskundigheid.
 • Beoordelen van de inschrijvingen op vakinhoudelijk gebied, in samenwerking met de afdelingen Facilitair en Juridische zaken.

“Het was fijn samenwerken met Daan van Buro PAST. Zijn adviezen waren zinvol en zijn input had echt een toegevoegde waarde. Het eindproduct is succesvolle co-creatie; een samenwerking die zeker voor herhaling vatbaar is.”
Sr. Medewerker Afdeling Faciliteiten| Team Diensten

 

Facts

 • 500 bedrijfskledingdragers
 • Open Europese aanbesteding
 • Veiligheids-, BOA, en representatieve bedrijfskleding
 • PBM en schoeisel
 • Standaard ontwerp