Selecteer een pagina

Provincie Fryslân

De provincie Fryslân werkt aan een mooi Fryslân. Zij zorgen er onder andere voor dat wegen en wateren begaanbaar blijven. Voor verschillende functiegroepen is een Europese aanbesteding uitgevoerd voor veiligheidskleding, PBM, schoeisel en representatieve bedrijfskleding, inclusief de benodigde dienstverlening zoals maatopname, vermaak en voorraadbeheer.

Werkzaamheden

 • In kaart brengen van de inzet van bedrijfskleding in de gehele provincie voor de verschillende organisatieonderdelen.
 • In kaart brengen van de wensen en eisen voor de nieuwe bedrijfskleding met leden van de kledingcommissie.
 • Inventarisatie van de bedrijfskledingorganisatie met betrekking tot bestellen, logistiek, distributie, vermaak, reparatie en duurzame verwerking van versleten bedrijfskleding.
 • Opstellen en schrijven van het programma van eisen, artikelspecificaties en selectiecriteria.
 • Opstellen en schrijven van de gunningsleidraad en beoordelingsmethodiek.
 • Adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van de openbare Europese aanbestedingsprocedure.

 • Beoordelen van de inschrijvingen op vakinhoudelijk gebied, in samenwerking met de afdelingen Facilitair en Juridische zaken.

“De flexibele instelling van Buro PAST en de bereidheid om nèt dat stapje extra te zetten, zorgde ervoor dat onze samenwerking erg prettig is verlopen.”
Projectmanager provincie Fryslân

 

Facts

 • 200 bedrijfskledingdragers
 • Open Europese aanbesteding
 • Veiligheids- en representatieve bedrijfskleding
 • PBM en schoeisel
 • Standaard ontwerp