Selecteer een pagina

Provincie Fryslân

De provincie Fryslân werkt aan een mooi Fryslân. Zij zorgen er onder andere voor dat wegen en wateren begaanbaar blijven. Voor verschillende functiegroepen is een Europese aanbesteding uitgevoerd voor veiligheidskleding, PBM, schoeisel en representatieve bedrijfskleding, inclusief de benodigde dienstverlening zoals maatopname, vermaak en voorraadbeheer.

Werkzaamheden

  • In kaart brengen van de inzet van bedrijfskleding in de gehele provincie voor de verschillende organisatieonderdelen.
  • Samenstellen en schrijven van het programma van eisen.
  • Samenstellen en schrijven van de gunningsleidraad, inclusief gunningscriteria.
  • Bijwonen van de projectgroep bijeenkomsten of andere overleggen en input leveren ten aanzien van de aanpak en materiedeskundigheid.
  • Lid van de beoordelingscommissie bij selectie en gunning.

“De flexibele instelling van Buro PAST en de bereidheid om nèt dat stapje extra te zetten, zorgde ervoor dat onze samenwerking erg prettig is verlopen.”
Projectmanager provincie Fryslân

 

Facts

  • 200 bedrijfskledingdragers
  • Open Europese aanbesteding
  • Veiligheids- en representatieve bedrijfskleding
  • PBM en schoeisel
  • Standaard ontwerp